Talent Management

Voor de continuïteit van organisaties is het van levensbelang om medewerkers met het gewenste potentieel aan te trekken en te binden. Andersom, vanuit het perspectief van talentvolle medewerkers, staat een uitdagende, professionele werkomgeving met ontwikkelingsmogelijkheden nummer én op het lijstje. Het systematisch identificeren, ontwikkelen en behouden van talent heeft daarmee prioriteit. Succesvolle organisaties gaan echter nog een stap verder. Zij durven ook zittende managers, in een eindfunctie/of aan het einde van hun loopbaan zitten, te vervangen door aanstormend talent.

Y-company ondersteunt organisaties in het aanscherpen van hun beleid en het ontwikkelen en implementeren van technieken en instrumenten om continuïteit op sleutelposities te waarborgen.