Teameffectiviteit

Het besturen van een organisatie vraagt om een optimale interactie tussen de leider en zijn of haar team. Hoewel de aanwezigheid van individueel talent van de teamleden een belangrijke voorwaarde is voor succes, is de kwaliteit van het team van doorslaggevend belang. Wat maakt nu dat een team succesvol is? Het gaat om een combinatie van “harde” en “zachte” factoren. Een heldere en gedeelde visie, concretisering van business resultaten, expliciete spelregels over besluitvorming en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden. Aan de zachte kant gaat het om individueel gedrag van de teamleden, maar ook de kwaliteit van hun interactie, de dynamiek in de groep en de kwaliteit van hun relatie.